Skip to content

Ampumaratojen pelisäännöt

Ampumaratatoiminnan pelisäännöt

  •  Tikkakosken Reserviläiset ry:n jäsenillä on oikeus käydä henkilökohtaisesti harjoittelemassa ammuntaa Jyväskylän varuskunnan ampumaradoillaradalla. Radoille ei saa viedä mukana ketään ulkopuolista.
  • Jokainen radalle menevä käy ilmoittautumassa päävartiossa samoin sieltä poistuessaan! (Päävartiossa on päivitetty jäsenluettelo).
  • Ammunnan tai tilaisuuden johtaja kuittaa Päävartiosta tarvitsemansa radan puomin avaimen.
  • Ilmottautumisen yhteydessä päävartiosta luovutetaan A-Radan seurantalomake, joka luovutetaan takaisin päävartioon ammunnan tai tilaisuuden johtajan poistuessa alueelta. Lomakkeen täyttämisessä on ensisijaisen tärkeää merkitä ammutut laukausmäärät.
  • Käytetään vain omia tauluja.
  • Ampumapaikoilla saa käyttää ainoastaan ohjeiden mukaisia aseita/patruunoita.
    Muistakaa noudattaa muita(kin) ohjeita sekä siisteyttä! Vaikka meillä on omat, jäljempänä mainitut vuoromme, käy radoilla tuolloin muitakin alan harrastajia. Pyritään olemaan esimerkkeinä toisillekin!
  • Ampumaradan käyttöön liittyvä liikkumisoikeus ”sotilasalueilla” rajoittuu tarpeelliseen kulkuun radalle ja takaisin.
  • Radoilla on vihkot, joihin jokainen on velvollinen kirjaamaan käyntinsä.